Editeur.nl = Informeel Web-platform voor de Nederlandstalige Onix-groep (NOG)

opgericht 24 augustus 2006 te Antwerpen